Kwalifikowana pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych wobec poszkodowanego, znajdującego się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, przez osobę, która przeszła odpowiednie, 66-godzinne szkolenie i uzyskała tytuł ratownika. Zakres KPP regulują zapisy ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Artykuł 13 tej ustawy określa, kto może otrzymać najwyższy z możliwych stopni w zakresie ratownictwa, dostępny dla osób nieposiadających specjalistycznego wykształcenia medycznego.

Ratownikiem w rozumieniu ustawy może być osoba zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, m.in. w OSP, WOPR, TOPR, GOPR, PSP, Policji, SG, ZHP oraz PCK. W Poznaniu kursy KPP dla PSP oraz innych, wymienionych wyżej formacji przeprowadza doświadczona firma M&K MED, która kładzie nacisk na praktykę oraz starannie przygotowane, realistyczne ćwiczenia, prowadzone przez doświadczonych instruktorów.

Dodano: 2019-03-20


SZCZEGÓŁY


Nazwa: M&K MED Kursy Ratowania

Adres: Maksymiliana Jackowskiego 13

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 60-508

Telefon: 697 768 002

Link: Kursy KPP dla PSP Poznań | M&K MED



OCEŃ NAS




Nie zamieszczono jeszcze komentarzy.

Oceń firmę (0 z 0 głosów)



SĄSIEDNIE FIRMY



sample33

Nova Group Sp. z o.o.

sample33

RAJSKI SŁAWOMIR "SELECT"

sample33

HOL-MAX



© Copyright 2019 www.mp2016.pl